heup.info

waarschuwing voor mensen met een metaal op metaal heup(deel)prothese!

De website heup.info (ontstaan uit heupeloos.nl) was jarenlang een bron van informatie voor mensen met heupproblemen en vooral ook een site voor en door lotgenoten. Nadat de site gehackt werd, bleef alleen het informatieve deel bestaan. Veel van de informatie op de website was afkomstig van Dr. Mortelé uit Aartselaar, België. Recente ervaringen van een aantal inmiddels ex-patiënten van deze orthopeed, hebben mij Brit Vos, webmaster van deze website, op persoonlijke titel, doen besluiten alle informatie van de site te verwijderen en hier een waarschuwing te plaatsen voor mensen met een metaal-op-metaal heup(deel)prothese.

Heeft u een zogenaamde metaal op metaal heup (deel) prothese en staat u niet onder controle van de orthopeed en bent u ook niet opgeroepen voor controle, neem dan zelf initiatief. Ook als u geen pijnklachten heeft, is controle wel raadzaam. Maak een afspraak bij uw huisarts en laat het kobalt en chroomgehalte in uw bloed controleren. Wanneer de bloedwaarden te hoog zijn, maak dan een afspraak bij een ervaren, gerenommeerde orthopeed en voorkom, voor zover mogelijk, verdere schade en problemen. Inmiddels is op 21 maart in het nieuws aandacht besteed aan deze problematiek, zie ook dit bericht

Ik spreek helaas uit ervaring, de Belgische arts implanteerde bij mij, zowel links als rechts, een Durom heupprothese (fabrikant Zimmer) in 2005. In 2011 heb ik een revisie en re-revisie moeten ondergaan rechts. Bij mij verliep dit alles zeer moeizaam omdat ik helaas tot het zeer kleine percentage mensen behoor bij wie de kobalt en chroomdeeltjes een lokale weefselreactie ALTR (Adverse Local Tissue Reaction) hebben veroorzaakt. Mijn linker heupprothese moet ook vervangen worden. In mijn geval zijn beide(!) heupprothesen verkeerd gepositioneerd (veel te steil) waardoor versnelde slijtage is opgetreden. Of de prothese ook gefaald heeft, moet nog blijken uit het onderzoeksrapport.

Omdat ik relatief weinig meer pijnklachten had dan ik al na de initiële plaatsing van de deelprothese had en waarvan de orthopeed steeds stelde dat er ‘niets aan de hand was’ en er ook op basis van de hoge bloedwaarden ‘geen actie noodzakelijk was’, voel ik mij geroepen een ieder met een metaal op metaal (deel)prothese te waarschuwen en op te roepen zich te laten controleren (bloedonderzoek via de huisarts) en/of door een orthopeed met kennis van zaken. Beter voorkomen dan genezen!

Inmiddels is er in de media vrij veel aandacht besteed aan deze heupellende en is Van der Groen Advocaten bezig claims van patiënten te bundelen om stappen te nemen richting de fabrikanten (niet de orthopeden). Dit gaan niet alleen om De Puy heupen, maar ook om andere fabrikaten. Klik hier om naar de website van Van der Groen te gaan voor meer informatie

OPROEP

Heeft u ook een metaal-op-metaal (deel)heupprothese, geplaatst door een Belgische arts (en bent u al dan niet geopereerd in het ziekenhuis te Reet, Rumst) en woonachtig Nederland, mail mij dan om samen met anderen onze krachten te bundelen.